Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för en bättre miljö och global solidaritet. Vi arbetar inom områdena klimat, regnskog, konsumtion, trafik, energi, svensk skog och sociala frågor, för vi vet att det går att göra något åt skövlingen av regnskogen, vi vet att det går att förhindra klimatförändringarna och vi vet att det går att skapa ett samhälle med respekt för ursprungsfolk och mänskliga rättigheter. Och du kan vara med och hjälpa till. Med vår utgångspunkt ser vi till exempel klimatuppvärmningen som både en miljöfråga och en social fråga, som kräver utsläppsminskningar och en rättvis fördelning av resurser.

 

 

Av samma anledning jobbar vi inte bara med ursprungsfolk i Amazonas mot regnskogsavverkningen där, utan även mot privatisering av dricksvatten och för omställning av till exempel trafiksystem och skogsbruk här i Sverige. Din gåva är ett ovärderligt stöd för dessa insatser.

 

Jordens Vänner arbetar lokalt genom våra lokalavdelningar runt om i landet, men även nationellt och internationellt. Vi är den svenska grenen av Friends of the Earth, världens största miljöorganisation med över två miljoner medlemmar i 76 länder.

 

Välkommen att vara med och skapa en bättre värld! Tack för att du stödjer Jordens Vänner!